Pakendatud ravimid

HS4 ID 3004
95 miljonit eurot
Eksport
2022
2004 jaanuar2023 märts
549 miljonit eurot
Import
2022
2004 jaanuar2023 märts
nl
Peamine Sihtriik
lt
Peamine Saatjariik

Infograafikud

Pakendatud ravimid on kaubavahetuse väärtuse poolest 40. toode HS4 tasemel.

2022 olid peamised riigid, kuhu toodet Pakendatud ravimid eksporditi, Holland (22,6 miljonit eurot), Leedu (20,4 miljonit eurot), Läti (17,4 miljonit eurot), Šveits (9,97 miljonit eurot) ja Venemaa (7,45 miljonit eurot).

Samal perioodil olid peamised riigid, kust toodet Pakendatud ravimid imporditi, Leedu (192 miljonit eurot), Holland (67,7 miljonit eurot), Läti (61,1 miljonit eurot), Poola (44,5 miljonit eurot) ja Sloveenia (42,2 miljonit eurot).

Pakendatud ravimid on 4-kohalise koodiga toode (HS4 ID 3004).

Eksport

2022

See graafik näitab, mis riikidesse eksporditakse Eestist toodet Pakendatud ravimid.

Import

2022

See graafik näitab, mis riikidest imporditakse Eestisse toodet Pakendatud ravimid.

Kaubavahetuse bilanss

2023 märtsis oli toote Pakendatud ravimid puudujääk 42,9 miljonit eurot. 2022 märtsis oli kaubavahetuse puudujääk 38,4 miljonit eurot.