Holland

577 miljonit eurot
Eksport
2020
2004 jaanuar2021 juuli
665 miljonit eurot
Import
2020
2004 jaanuar2021 juuli

Infograafikud

Holland on suuruselt 8. Eesti ekspordipartner. 2020 Holladisse eksporditud kaupade väärtus oli 577 miljonit eurot ja Hollandist imporditud kaupade väärtus oli 665 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse puudujääk 88,1 miljonit eurot.

Eksport

2020

2020 oli Holladisse eksporditavate kaupade väärtus 577 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 8. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Holladisse 20.1%. 2019 oli ekspordi väärtus 480 miljonit eurot ja 2020 oli 577 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud õlid jm tooted kivisöetõrvast, mis moodustab 24.4% koguekspordist Holladisse. Sellele järgneb  rafineeritud naftatooted, mille osatähtsus on 9.63%.

Import

2020

2020 oli Hollandist imporditavate kaupade väärtus 665 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 8. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes import Hollandist Eestisse 1.14%. 2019 oli impordi väärtus 673 miljonit eurot ja 2020 oli 665 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud pakendatud ravimid, mis moodustab 9.56% Hollandist toodavast koguimpordist. Sellele järgneb rafineeritud naftatooted, mille osatähtsus on 4.47%.

Kaubavahetuse bilanss

2021 juulis oli Eesti ja Hollandi kaubavahetuse ülejääk 54,2 miljonit eurot. 2020 juulis oli kaubavahetuse puudujääk 24,2 miljonit eurot.