Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid)

HS4 ID 3003
1,25 miljonit eurot
Eksport
2023
2004 jaanuar2024 veebruar
17,3 miljonit eurot
Import
2023
2004 jaanuar2024 veebruar
pl
Peamine Sihtriik
ch
Peamine Saatjariik

Infograafikud

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid) on kaubavahetuse väärtuse poolest 329. toode HS4 tasemel.

2023 olid peamised riigid, kuhu toodet Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid) eksporditi, Poola (714 tuhat eurot), Austria (467 tuhat eurot), Hispaania (21,8 tuhat eurot), Leedu (20,3 tuhat eurot) ja Rootsi (13,2 tuhat eurot).

Samal perioodil olid peamised riigid, kust toodet Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid) imporditi, Šveits (11,5 miljonit eurot), Malta (3,26 miljonit eurot), Saksamaa (1,12 miljonit eurot), Poola (407 tuhat eurot) ja Leedu (222 tuhat eurot).

Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid) on 4-kohalise koodiga toode (HS4 ID 3003).

Eksport

2023

See graafik näitab, mis riikidesse eksporditakse Eestist toodet Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid).

Import

2023

See graafik näitab, mis riikidest imporditakse Eestisse toodet Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid).

Kaubavahetuse bilanss

2024 veebruaris oli toote Ravis või profülaktikas kasutatavad kahest või enamast komponendist kokkusegatud ravimid, kindlatesse doosidesse jaotamata ja jaemüügiks pakendamata (v.a rubriikide 3002, 3005 ja 3006 ravimid) puudujääk 1,09 miljonit eurot. 2023 veebruaris oli kaubavahetuse puudujääk 2,1 miljonit eurot.