Austria

79 miljonit eurot
Eksport
2023
2004 jaanuar2024 märts
228 miljonit eurot
Import
2023
2004 jaanuar2024 märts

Infograafikud

Austria on suuruselt 30. Eesti ekspordipartner. 2023 Austriasse eksporditud kaupade väärtus oli 79 miljonit eurot ja Austriast imporditud kaupade väärtus oli 228 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse puudujääk 149 miljonit eurot.

Eksport

2023

2023 oli Austriasse eksporditavate kaupade väärtus 79 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 30. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes eksport Eestist Austriasse 34.4%. 2022 oli ekspordi väärtus 120 miljonit eurot ja 2023 oli 79 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal (v...., mis moodustab 12.8% koguekspordist Austriasse. Sellele järgneb laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraana..., mille osatähtsus on 8.66%.

Import

2023

2023 oli Austriast imporditavate kaupade väärtus 228 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 17. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes import Austriast Eestisse 10.4%. 2022 oli impordi väärtus 255 miljonit eurot ja 2023 oli 228 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud pakendatud ravimid, mis moodustab 13% Austriast toodavast koguimpordist. Sellele järgneb inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otsta..., mille osatähtsus on 6.2%.

Kaubavahetuse bilanss

2024 märtsis oli Eesti ja Austria kaubavahetuse puudujääk 8,61 miljonit eurot. 2023 märtsis oli kaubavahetuse puudujääk 15,4 miljonit eurot.