Õlid jm tooted kivisöetõrvast

HS4 ID 2707
1,04 miljardit eurot
Eksport
2022
2004 jaanuar2023 märts
700 miljonit eurot
Import
2022
2004 jaanuar2023 märts
xx
Peamine Sihtriik
ru
Peamine Saatjariik

Infograafikud

Õlid jm tooted kivisöetõrvast on kaubavahetuse väärtuse poolest 76. toode HS4 tasemel.

2022 olid peamised riigid, kuhu toodet Õlid jm tooted kivisöetõrvast eksporditi, Ei ole määratud (290 miljonit eurot), Holland (223 miljonit eurot), Egiptus (142 miljonit eurot), Šveits (124 miljonit eurot) ja Kreeka (53,2 miljonit eurot).

Samal perioodil olid peamised riigid, kust toodet Õlid jm tooted kivisöetõrvast imporditi, Venemaa (515 miljonit eurot), Valgevene (78,6 miljonit eurot), Rootsi (38 miljonit eurot), Belgia (25,8 miljonit eurot) ja Soome (13,9 miljonit eurot).

Õlid jm tooted kivisöetõrvast on 4-kohalise koodiga toode (HS4 ID 2707).

Eksport

2022

See graafik näitab, mis riikidesse eksporditakse Eestist toodet Õlid jm tooted kivisöetõrvast.

Import

2022

See graafik näitab, mis riikidest imporditakse Eestisse toodet Õlid jm tooted kivisöetõrvast.

Kaubavahetuse bilanss

2023 märtsis oli toote Õlid jm tooted kivisöetõrvast ülejääk 854 tuhat eurot. 2022 märtsis oli kaubavahetuse ülejääk 87,2 miljonit eurot.