Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted

HS4 ID 7210
57,5 miljonit eurot
Eksport
2023
2004 jaanuar2024 märts
178 miljonit eurot
Import
2023
2004 jaanuar2024 märts
fi
Peamine Sihtriik
fi
Peamine Saatjariik

Infograafikud

Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted on kaubavahetuse väärtuse poolest 87. toode HS4 tasemel.

2023 olid peamised riigid, kuhu toodet Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted eksporditi, Soome (19,9 miljonit eurot), Leedu (16,6 miljonit eurot), Läti (9,68 miljonit eurot), Prantsusmaa (4,27 miljonit eurot) ja Venemaa (2,67 miljonit eurot).

Samal perioodil olid peamised riigid, kust toodet Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted imporditi, Soome (43,7 miljonit eurot), Saksamaa (37,3 miljonit eurot), Prantsusmaa (31,3 miljonit eurot), Belgia (23,3 miljonit eurot) ja Holland (17,2 miljonit eurot).

Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted on 4-kohalise koodiga toode (HS4 ID 7210).

Eksport

2023

See graafik näitab, mis riikidesse eksporditakse Eestist toodet Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted.

Import

2023

See graafik näitab, mis riikidest imporditakse Eestisse toodet Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted.

Kaubavahetuse bilanss

2024 märtsis oli toote Kaetud rauast ja terasest lehtvaltstooted puudujääk 10,6 miljonit eurot. 2023 märtsis oli kaubavahetuse puudujääk 7,39 miljonit eurot.