Muud rauatooted

HS4 ID 7326
168 miljonit eurot
Eksport
2022
2004 jaanuar2023 juuli
103 miljonit eurot
Import
2022
2004 jaanuar2023 juuli
fi
Peamine Sihtriik
fi
Peamine Saatjariik

Infograafikud

Muud rauatooted on kaubavahetuse väärtuse poolest 24. toode HS4 tasemel.

2022 olid peamised riigid, kuhu toodet Muud rauatooted eksporditi, Soome (86,7 miljonit eurot), Rootsi (13,4 miljonit eurot), Venemaa (11,4 miljonit eurot), Leedu (9,51 miljonit eurot) ja Saksamaa (9,14 miljonit eurot).

Samal perioodil olid peamised riigid, kust toodet Muud rauatooted imporditi, Soome (21 miljonit eurot), Hiina (14,6 miljonit eurot), Läti (11,9 miljonit eurot), Saksamaa (11,3 miljonit eurot) ja Leedu (10,1 miljonit eurot).

Muud rauatooted on 4-kohalise koodiga toode (HS4 ID 7326).

Eksport

2022

See graafik näitab, mis riikidesse eksporditakse Eestist toodet Muud rauatooted.

Import

2022

See graafik näitab, mis riikidest imporditakse Eestisse toodet Muud rauatooted.

Kaubavahetuse bilanss

2023 juulis oli toote Muud rauatooted ülejääk 2,75 miljonit eurot. 2022 juulis oli kaubavahetuse ülejääk 6,31 miljonit eurot.