Ukraina

135 miljonit eurot
Eksport
2021
2004 jaanuar2022 juuni
112 miljonit eurot
Import
2021
2004 jaanuar2022 juuni

Infograafikud

Ukraina on suuruselt 23. Eesti ekspordipartner. 2021 Ukrainasse eksporditud kaupade väärtus oli 135 miljonit eurot ja Ukrainast imporditud kaupade väärtus oli 112 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse ülejääk 23,2 miljonit eurot.

Eksport

2021

2021 oli Ukrainasse eksporditavate kaupade väärtus 135 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 23. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes eksport Eestist Ukrainasse 13.4%. 2020 oli ekspordi väärtus 156 miljonit eurot ja 2021 oli 135 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud meditsiiniseadmed, mis moodustab 11.2% koguekspordist Ukrainasse. Sellele järgneb tõste-, teisaldus- ja ehitusmasinate osad, mille osatähtsus on 10.8%.

Import

2021

2021 oli Ukrainast imporditavate kaupade väärtus 112 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 24. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Ukrainast Eestisse 39.7%. 2020 oli impordi väärtus 79,9 miljonit eurot ja 2021 oli 112 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud katmata rauast ja terasest lehtvaltstooted, mis moodustab 13.2% Ukrainast toodavast koguimpordist. Sellele järgneb pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldat..., mille osatähtsus on 8.9%.

Kaubavahetuse bilanss

2022 juunis oli Eesti ja Ukraina kaubavahetuse ülejääk 3,72 miljonit eurot. 2021 juunis oli kaubavahetuse puudujääk 1,97 miljonit eurot.