Ukraina

159 miljonit eurot
Eksport
2020
2004 jaanuar2021 märts
94,7 miljonit eurot
Import
2020
2004 jaanuar2021 märts

Infograafikud

Ukraina on suuruselt 19. Eesti ekspordipartner. 2020 Ukrainasse eksporditud kaupade väärtus oli 159 miljonit eurot ja Ukrainast imporditud kaupade väärtus oli 94,7 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse ülejääk 64,3 miljonit eurot.

Eksport

2020

2020 oli Ukrainasse eksporditavate kaupade väärtus 159 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 19. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Ukrainasse 14.4%. 2019 oli ekspordi väärtus 139 miljonit eurot ja 2020 oli 159 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud tõste-, teisaldus- ja ehitusmasinate osad, mis moodustab 27.5% koguekspordist Ukrainasse. Sellele järgneb  külmutatud kala (v.a kalafileed ja muu rubriigi 03..., mille osatähtsus on 7.72%.

Import

2020

2020 oli Ukrainast imporditavate kaupade väärtus 94,7 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 22. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes import Ukrainast Eestisse 8.52%. 2019 oli impordi väärtus 103 miljonit eurot ja 2020 oli 94,7 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud katmata rauast ja terasest lehtvaltstooted, mis moodustab 18.5% Ukrainast toodavast koguimpordist. Sellele järgneb õlid jm tooted kivisöetõrvast, mille osatähtsus on 15.2%.

Kaubavahetuse bilanss

2021 märtsis oli Eesti ja Ukraina kaubavahetuse ülejääk 32 tuhat eurot. 2020 märtsis oli kaubavahetuse ülejääk 4,57 miljonit eurot.