Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid

HS4 ID 3824
11,1 miljonit eurot
Eksport
2019
2004 jaanuar2020 august
18,6 miljonit eurot
Import
2019
2004 jaanuar2020 august
us
Peamine Sihtriik
lv
Peamine Saatjariik

Infograafikud

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid on kaubavahetuse väärtuse poolest 206. toode HS4 tasemel.

2019 olid peamised riigid, kuhu toodet Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid eksporditi, Ameerika Ühendriigid (3,58 miljonit eurot), Läti (2,39 miljonit eurot), Soome (1,61 miljonit eurot), Leedu (1,36 miljonit eurot) ja Venemaa (555 tuhat eurot).

Samal perioodil olid peamised riigid, kust toodet Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid imporditi, Läti (2,86 miljonit eurot), Saksamaa (2,34 miljonit eurot), Suurbritannia (2,18 miljonit eurot), Soome (1,84 miljonit eurot) ja Rootsi (1,79 miljonit eurot).

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid on 4-kohalise koodiga toode (HS4 ID 3824).

Eksport

2019

See graafik näitab, mis riikidesse eksporditakse Eestist toodet Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid.

Import

2019

See graafik näitab, mis riikidest imporditakse Eestisse toodet Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid.

Kaubavahetuse bilanss

2020 augustis oli toote Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal nimetamata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised, k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid puudujääk 661 tuhat eurot. 2019 augustis oli kaubavahetuse puudujääk 820 tuhat eurot.