Ameerika Ühendriigid

975 miljonit eurot
Eksport
2019
2004 jaanuar2020 august
229 miljonit eurot
Import
2019
2004 jaanuar2020 august

Infograafikud

Ameerika Ühendriigid on suuruselt 4. Eesti ekspordipartner. 2019 Ameerika Ühendriikidesse eksporditud kaupade väärtus oli 975 miljonit eurot ja Ameerika Ühendriikidest imporditud kaupade väärtus oli 229 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse ülejääk 746 miljonit eurot.

Eksport

2019

2019 oli Ameerika Ühendriikidesse eksporditavate kaupade väärtus 975 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 4. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Ameerika Ühendriikidesse 4.97%. 2018 oli ekspordi väärtus 929 miljonit eurot ja 2019 oli 975 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud kommunikatsiooni ja sideseadmed, mis moodustab 42.3% koguekspordist Ameerika Ühendriikidesse. Sellele järgneb  rafineeritud naftatooted, mille osatähtsus on 14.9%.

Import

2019

2019 oli Ameerika Ühendriikidest imporditavate kaupade väärtus 229 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 17. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Ameerika Ühendriikidest Eestisse 16.6%. 2018 oli impordi väärtus 196 miljonit eurot ja 2019 oli 229 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud mündid, mis moodustab 20.3% Ameerika Ühendriikidest toodavast koguimpordist. Sellele järgneb kommunikatsiooni ja sideseadmed, mille osatähtsus on 10.7%.

Kaubavahetuse bilanss

2020 augustis oli Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaubavahetuse ülejääk 55 miljonit eurot. 2019 augustis oli kaubavahetuse ülejääk 58,5 miljonit eurot.