Ameerika Ühendriigid

929 miljonit eurot
Eksport
2019
2004 jaanuar2020 jaanuar
196 miljonit eurot
Import
2019
2004 jaanuar2020 jaanuar

Infograafikud

Ameerika Ühendriigid on suuruselt 4. Eesti ekspordipartner. 2019 Ameerika Ühendriikidesse eksporditud kaupade väärtus oli 929 miljonit eurot ja Ameerika Ühendriikidest imporditud kaupade väärtus oli 196 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse ülejääk 732 miljonit eurot.

Eksport

2019

2019 oli Ameerika Ühendriikidesse eksporditavate kaupade väärtus 929 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 4. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Ameerika Ühendriikidesse 4.97%. 2018 oli ekspordi väärtus 929 miljonit eurot ja 2019 oli 929 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud kommunikatsiooni ja sideseadmed, mis moodustab 41.2% koguekspordist Ameerika Ühendriikidesse. Sellele järgneb  rafineeritud naftatooted, mille osatähtsus on 20.7%.

Import

2019

2019 oli Ameerika Ühendriikidest imporditavate kaupade väärtus 196 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 17. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Ameerika Ühendriikidest Eestisse 16.6%. 2018 oli impordi väärtus 196 miljonit eurot ja 2019 oli 196 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud mündid, mis moodustab 21.3% Ameerika Ühendriikidest toodavast koguimpordist. Sellele järgneb kommunikatsiooni ja sideseadmed, mille osatähtsus on 7.95%.

Kaubavahetuse bilanss

2020 jaanuaris oli Eesti ja Ameerika Ühendriikide kaubavahetuse ülejääk 44,7 miljonit eurot. 2019 jaanuaris oli kaubavahetuse ülejääk 85,2 miljonit eurot.