Sloveenia

28,8 miljonit eurot
Eksport
2023
2004 jaanuar2023 detsember
81,7 miljonit eurot
Import
2023
2004 jaanuar2023 detsember

Infograafikud

Sloveenia on suuruselt 48. Eesti ekspordipartner. 2023 Sloveeniasse eksporditud kaupade väärtus oli 28,8 miljonit eurot ja Sloveeniast imporditud kaupade väärtus oli 81,7 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse puudujääk 52,9 miljonit eurot.

Eksport

2023

2023 oli Sloveeniasse eksporditavate kaupade väärtus 28,8 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 48. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas eksport Eestist Sloveeniasse 13.8%. 2022 oli ekspordi väärtus 25,3 miljonit eurot ja 2023 oli 28,8 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud naatron- või sulfaattselluloos puidust (v.a keemil..., mis moodustab 19.3% koguekspordist Sloveeniasse. Sellele järgneb laevade mastnoolkraanad; kraanad, k.a kaabelkraana..., mille osatähtsus on 12.6%.

Import

2023

2023 oli Sloveeniast imporditavate kaupade väärtus 81,7 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 27. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Sloveeniast Eestisse 14%. 2022 oli impordi väärtus 71,7 miljonit eurot ja 2023 oli 81,7 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud pakendatud ravimid, mis moodustab 68.6% Sloveeniast toodavast koguimpordist. Sellele järgneb inimveri; ravi, profülaktika või diagnostika otsta..., mille osatähtsus on 2.84%.

Kaubavahetuse bilanss

2023 detsembris oli Eesti ja Sloveenia kaubavahetuse puudujääk 6,46 miljonit eurot. 2022 detsembris oli kaubavahetuse puudujääk 4,88 miljonit eurot.