Lõuna-Korea

48,2 miljonit eurot
Eksport
2023
2004 jaanuar2024 aprill
115 miljonit eurot
Import
2023
2004 jaanuar2024 aprill

Infograafikud

Lõuna-Korea on suuruselt 41. Eesti ekspordipartner. 2023 Korea Vabariiki eksporditud kaupade väärtus oli 48,2 miljonit eurot ja Korea Vabariigist imporditud kaupade väärtus oli 115 miljonit eurot, mille tõttu oli kaubavahetuse puudujääk 67,2 miljonit eurot.

Eksport

2023

2023 oli Korea Vabariiki eksporditavate kaupade väärtus 48,2 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 41. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga vähenes eksport Eestist Korea Vabariiki 0.184%. 2022 oli ekspordi väärtus 48,3 miljonit eurot ja 2023 oli 48,2 miljonit eurot. Viimasel ajal on eksporti vedanud vineer, spoonitud plaadid jms kihtpuitmaterjal (v...., mis moodustab 35.7% koguekspordist Korea Vabariiki. Sellele järgneb pikikiudu saetud või lõhestatud ja spoonihööveldat..., mille osatähtsus on 11.1%.

Import

2023

2023 oli Korea Vabariigist imporditavate kaupade väärtus 115 miljonit eurot, mis tegi riigist Eesti 24. kaubanduspartneri. Võrreldes varasema aastaga kasvas import Korea Vabariigist Eestisse 35.5%. 2022 oli impordi väärtus 85,2 miljonit eurot ja 2023 oli 115 miljonit eurot. Viimasel ajal on importi vedanud tankid jm soomusmasinad, motoriseeritud, ka relvad..., mis moodustab 31% Korea Vabariigist toodavast koguimpordist. Sellele järgneb sõiduautod, mille osatähtsus on 23.4%.

Kaubavahetuse bilanss

2024 aprillis oli Eesti ja Korea Vabariigi kaubavahetuse puudujääk 4,38 miljonit eurot. 2023 aprillis oli kaubavahetuse puudujääk 7,11 miljonit eurot.